Gezegde of psalm voor communie en vormsel

Gezegden of psalmen
voor communie & vormsel

Communie of vormsel is een prachtig feest dat vaak liefdevol met de familie wordt gevierd. Zodat de uitnodiging al een beetje hoogtepunt is, kun je de Communie uitnodigingskaart of vormsel gebruiken met een gezegde of citaat.

Ik heb hier een kleine, fijne selectie gemaakt:

 God is mijn herder,
Mij ontbreekt niets.
Psalm 23:1
God zegt: Ik zal mijn hulp nooit aan je onttrekken, Ik zal je nooit in de steek laten.
Jozua 1:5b
De wereld behoort toe aan degene die ervan geniet.
Giacomo Leopardi
In onszelf liggen de sterren van ons geluk.
Heinrich Heine

Voor iedereen komt het moment dat voor hem bedoeld is. 
Afrikaans gezegde

Moge Gods zegeningen met je zijn - vandaag, morgen en altijd. 
Onbekend

Ik zal je niet verlaten, nooit zal ik me van je afkeren.
Jozua 1:5

God heeft zijn engelen opgedragen je te beschermen waar je ook gaat.
Psalm 91:11

U hebt mij de weg naar het leven gewezen; dichtbij u zal ik blij en gelukkig zijn.
Handelingen 2:28

U wijst mij de weg die naar het leven leidt.
Psalm 16,11
Het geheim van geluk is vreugde in onze handen.
Ralph Waldo Emerson
De Heer heeft grote dingen voor ons gedaan en wij zijn blij.
Psalm 126, 6
Mijn hart is blij in de Heer.
1 Samuël 2:1
God zegt: Ik ben bij je, Ik zal je bewaren waar je ook gaat.
Genesis 28, 15
Engelen zien niet de uiterlijke vorm, maar de essentie van dingen.
Onbekend
Gods woord is als licht in de nacht.
Onbekend